thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

UWAGA! Nie odbieraj swojej własności na własną rękę! Nie używaj siły ani groźby! Twoje zachowanie może stanowić naruszenie prawa. Zażądaj zwrotu należącej do Ciebie rzeczy ? najlepiej na piśmie, mailowo. Zbieraj dokumentację i ewentualne odpowiedzi drugiej strony. O fakcie przywłaszczenia Twojej własności powiadom Policję. Postaraj się przedstawić wszelkie dowody świadczące, że jesteś właścicielem rzeczy, wskaż okoliczności, w których rzecz trafiła do osoby, która nie chce Ci jej teraz zwrócić.

Ściganie sprawcy
Przywłaszczenie jest ścigane z urzędu, to znaczy, że po przyjęciu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, Policja/Prokuratura z własnej inicjatywy podejmie konieczne działania. Wystarczy zatem, że zostanie złożone zawiadomienie o przestępstwie.
Jeżeli przywłaszczenia dokonała osoba dla Ciebie najbliższa, tzn. Twój małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca z Tobą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca z Tobą we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 Kodeksu karnego), ściganie sprawcy nastąpi na Twój wniosek.Oznacza to, żePolicja/ Prokuratura nie podejmie działań z własnej inicjatywy, ale dopiero po uzyskaniu Twojej pisemnej zgody. W takim wypadku należy złożyć zawiadomienie o przestępstwie oraz wniosek o ściganie.

Zawiadomienie o przestępstwie
Ustnie

Policję można zawiadomić o popełnionym przestępstwie ustnie ? do protokołu spisanego przez funkcjonariusza na Komisariacie Policji. Osoba składająca zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zostanie poproszona o opisanie całego zdarzenia. Funkcjonariusz ma obowiązek spisać wszystko w formie protokołu, a następnie poprosi Cię o podpisanie się pod tym protokołem.

WAŻNE! Spokojnie i uważnie przeczytaj protokół. Nie daj się pospieszać przez funkcjonariusza! Jeżeli masz pytanie lub wątpliwości, poinformuj go o tym. Nie podpisuj protokołu, jeżeli nie zgadzasz się z jego treścią. Funkcjonariusz Policji ma obowiązek poinformowania Cię o Twoich uprawnieniach i obowiązkach, jako osoby pokrzywdzonej (art. 16 Kodeksu postępowania karnego).

Pisemnie
Jeżeli zdecydujesz się na sporządzenie pisemnego zawiadomienia o przestępstwie (art. 119 Kodeksu postępowania karnego), pamiętaj o:
- oznaczeniu jednostki Policji/Prokuratury, w której składasz zawiadomienie, wraz z podaniem jej adresu,
- podaniu swoich danych personalnych (imię i nazwisko) oraz adresu zamieszkania,
- zatytułowaniu pisma ?Zawiadomienie o przestępstwie?
- opisaniu sprawy, której to zawiadomienie dotyczy (podaj jak najwięcej konkretnych informacji o tym, co się wydarzyło, przedstaw dokumenty, zdjęcia, itp. ? wszystko to, co pozwoli ustalić, że jesteś właścicielem/ką skradzionej rzeczy),
- podaniu wszystkich informacji, które mogą być pomocne Policji/Prokuraturze w wykryciu sprawcy, w tym dane ewentualnych świadków; jeżeli imię i nazwisko ewentualnego świadka nie są Ci znane, warto podać informacje, które pozwolą ustalić, o kogo chodzi, np. sąsiad sprawcy z piętra wyżej, ekspedientka ze sklepu obok, itp.;
- podpisaniu się pod pismem i podaniu daty jego złożenia;
Zawiadomienie o przestępstwie najlepiej złożyć na komisariacie osobiście albo za pośrednictwem poczty.


 
English German Polish Russian

.

Odwiedziło nas

Łącznie1129526
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Menu