thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Art. 209 kodeksu karnego

1. Kto uporczywie uchyla si od wykonania cicego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sdowego obowizku opieki przez nieoenie na utrzymanie osoby najbliszej lub innej osoby i przez to naraa j na niemono zaspokojenia podstawowych potrzeb yciowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
2. ciganie nastpuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy spoecznej lub organu podejmujcego dziaania wobec dunika alimentacyjnego.
3. Jeeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie wiadczenia rodzinne albo wiadczenia pienine wypacane w przypadku bezskutecznoci egzekucji alimentw, ciganie odbywa si z urzdu.

Co robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150649
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu