thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Kto pozbawia ? przestpstwo to obejmuje wszystkie moliwe formy zachowania (zarwno dziaanie, jak i zaniechanie), ktre doprowadzaj do SKUTKU w postaci utracenia przez innego czowieka wolnoci.
Do pozbawienia wolnoci moe doj w drodze:
- uycia siy fizycznej ? gdy sprawca lub sprawczyni zamyka ofiar, krpuje jej ruchy, pozostawia j pod dozorem osoby pilnujcej albo np. psa, ale take, gdy zabiera jej przedmiot niezbdnego do przemieszczania si ? np. wzek inwalidzki osobie, ktra bez niego nie potrafi si porusza.
- uycia przymusu psychicznego ? np. gdy sprawca lub sprawczyni uywa groby, ktra powoduje, e ofiara bdzie si baa opuci dane pomieszczenie.

UWAGA! Pozbawienie wolnoci musi by cakowite. Nie bdzie nim sytuacja, gdy kto zabiera drugiej osobie samochd, jeli moe ona porusza si w inny sposb, albo, gdy zamyka si jedno wyjcie z pomieszczenia a istnieje w nim jeszcze jedno, nawet jeli trudniejsze w dostpie. Jeli jednak ofiara o nim nie wie, do przestpstwa dochodzi. Dochodzi do niego take wtedy, gdy uycie innego sposobu opuszczenia danego pomieszczenia czy przestrzeni wizaoby si z powanymi zagroeniem zdrowia lub ycia ofiary.

Czowiek ? w opisie tego przestpstwa chodzi o kadego czowieka, bez wzgldu na jego wiek, stopie sprawnoci umysowej czy fizycznej.

Wolno ? w tym przepisie chodzi o wolno fizyczn ? czyli zgodn z wol jednostki moliwo poruszania si, przemieszczania, zmiany miejsca przebywania. Nie dotyczy to tylko woli aktualnej, ale hipotetycznej. Chodzi o potencjaln ch przemieszczenia si. Jeli pozbawia si wolnoci osob pic, to jest to przestpstwo, poniewa potencjalnie po obudzeniu mogaby mie wol przemieszczenia si. Nie mona zatem pozbawi wolnoci kogo, kto nie moe si porusza ze wzgldu na wiek (np. niemowl). Jednak ju w przypadku osoby sparaliowanej, pomimo jej braku moliwoci poruszania si, moe doj do przestpstwa, jeli sprawca lub sprawczyni zamknie tak osob w piwnicy lub innym pomieszczeniu, w ktrym bdzie cakowicie odizolowana.

WANE! Przestpstwo to dotyczy sytuacji, w ktrej w zwizku z dziaaniem sprawcy lub sprawczyni, ofiara nie jest w stanie opuci danego pomieszczenia (pokoju, domu, mieszkania, piwnicy itp.) lub przestrzeni (np. gdy osob niezdolna do samodzielnego poruszania si sprawca lub sprawczyni pozostawia na pustym polu), bez wzgldu na to, czy sama zadecydowaa o przebywaniu w nim, czy zostaa do tego zmuszona. W sposb szczeglny zatem przestpstwo to dotyczy pozbawiania drugiej osoby moliwoci OPUSZCZENIA danego miejsca.

UWAGA! W tym przestpstwie chodzi o bezprawne pozbawienie wolnoci, czyli nie bdzie przestpstwem taki czyn, ktry jest zgodny z prawem, czyli oparty na odpowiednich przepisach. Do pozbawienia wolnoci zgodnego z prawem dochodzi przy zatrzymaniu, aresztowaniu czy wykonaniu kary w wizieniu, przy czym jeli w warunkach legalnego pozbawienia wolnoci, kto jest dodatkowo pozbawiany swobody poruszania si w ramach dozwolonego minimum, to czyn ten moe stanowi przestpstwo.

Szczeglne udrczenie ? s to takie okolicznoci czynu, ktre powoduj dla ofiary powaniejsze skutki ni sama dolegliwo polegajca na braku moliwoci poruszania si czy przemieszczania. Dotkliwo ta musi by spowodowana okrelonymi okolicznociami towarzyszcymi faktowi pozbawienia wolnoci. Najczciej okolicznoci takie zwizane s z faktem zncania si sprawcy nad ofiar ? np. poprzez przemoc fizyczn (np. bicie, popychanie, przypalanie, duszenie, cignicie za wosy itp.), upokarzanie i ponianie (np. wyzywanie, wulgarne odzywanie si, obraanie) odmawianie poywienia lub z samymi cechami pomieszczenia, w ktrym ofiara zmuszona jest przebywa (np. zamknicie w ciemnoci, wilgoci, chodzie itp.).

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150648
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu