thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Art. 190 kodeksu karnego

1. Kto grozi innej osobie popenieniem przestpstwa na jej szkod lub szkod osoby najbliszej, jeeli groba wzbudza w zagroonym uzasadnion obaw, e bdzie speniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2.
2. ciganie nastpuje na wniosek pokrzywdzonego.

WANE! Ostatecznie to sd bdzie ocenia czy nasza obawa spenienia groby bya uzasadniona. Jeli decydujesz si na przekazanie sprawy do organw cigania miej na uwadze fakt, e na samym pocztku weryfikacji zostanie poddany fakt, jak bardzo bae si groby i czy faktycznie ta obawa bya w peni uzasadniona.

Elementy przestpstwa, ktre musz by spenione cznie:
Kto grozi ? w tym wypadku groba zazwyczaj polega na sownej zapowiedzi dokonania jakiej czynnoci (np. agresywny ssiad wykrzykuje, e jeli nasze dzieci jeszcze raz wejd na jego podwrko to bdzie do nich strzela z wiatrwki), ale moe te dotyczy sytuacji, w ktrych sprawca wykonuje okrelone gesty (np. przystawia nam n do garda), wykazuje gotowo do pewnych dziaa (np. wsplokator zblia si z otwartym ogniem do atwopalnych przedmiotw, jak zasony, pociel, itp.) , a take przekazuje pewne informacje za porednictwem osb trzecich w zamiarze ich przekazania zainteresowanemu (np. listy zawierajce pogrki). Groba nie musi by speniona natychmiast ? moe by speniona nawet w odlegej przyszoci.
Popenieniem przestpstwa ? chodzi tutaj jedynie o takie groby, ktre po ich spenieniu rodziyby odpowiedzialno za popenienie przestpstwa. Przykadowo, groenie pozbawieniem ycia, pobiciem, kradzie jest grob karaln, ale na przykad groenie popenieniem wykroczenia (uszkodzeniem jakiej rzeczy o niewielkiej wartoci, zawsze poniej 250 zotych), czy deliktu cywilnego (niedotrzymania warunkw umowy) nie bdzie skutkowa poniesieniem odpowiedzialnoci karnej z tego przepisu.
Na jej szkod lub szkod osoby najbliszej ? groba musi by skierowana w stron ofiary lub osoby dla niej najbliszej. Przykadowo, grozi moe m onie, e pobije j, albo, e pobije ich dzieci. W obu przypadkach mamy do czynienia z grob karaln.
Wzbudza obaw spenienia ? czyli ofiara ma podstawy, aby obawia si spenienia groby. Jest to obawa subiektywna, czyli mwimy o indywidualnym samopoczuciu jednostki. Nie ma wic groby karalnej w przypadku gdy na przykad ssiad grozi nam, e zbombarduje nasz dom z samolotu , jeli nie ma samolotu, licencji pilota czy bomby, ale take nie ma groby karalnej jeli ssiad wymachuje w naszym kierunku broni, ale nie wzbudza to naszej obawy, bo jestemy przekonani, e jest to pistolet na wod.
Obawa jest uzasadniona ? czyli mamy prawo podejrzewa, i zostanie speniona. Mwimy tutaj o obiektywnym uzasadnieniu obawy. Na przykad jeli ssiad mwi, e zburzy nasz dom przy pomocy armaty, to pomimo, i moemy tej groby si obawia, to ta obawa nie jest uzasadniona, jeli nasz ssiad nie jest artylerzyst, a dom nie stoi na poligonie lub w jego pobliu.

WANE! Tutaj pojawiaj si najwiksze wtpliwoci w czasie rozprawy sdowej! Przygotuj si na to, e sd bardzo dokadnie zbada intensywno Twojej obawy i jej zasadno. Decydujc si na spraw sdow miej pewno, e te dwie przesanki s spenione!

ciganie na wniosek ? istotn kwesti jest to, e adna instytucja nie jest zobowizana do dziaania, a do chwili gdy ofiara nie zoy wniosku o ciganie sprawcy.

Pozostae elementy przestpstwa:
Dokonanie z chwil wyraenia groby ? w tym wypadku wystarczy aby sprawca zagrozi, a ta groba do ofiary dotara. Nie istnieje wic obowizek podjcia jakichkolwiek dziaa w celu spenienia groby, przykadowo sprawca grocy nam noem nie musi usiowa nas dgn, jeli jego zachowanie wzbudza uzasadnion obaw spenienia groby uszkodzenia ciaa. W przypadku dgnicia lub zamachnicia si w celu dgnicia mamy ju do czynienia z przestpstwem uszkodzenia ciaa lub z usiowaniem dokonania przestpstwa uszkodzenia ciaa.
Umylno ? sprawca musi dziaa wiadomie, to znaczy wie, e jego dziaanie wywouje u ofiary uzasadnion obaw spenienia czynu. Nie bdzie podlegaa odpowiedzialnoci karnej osoba, ktra nie zdawaa sobie sprawy, e wywouje poczucie strachu u drugiej strony, na przykad w sytuacji gdy groba miaa charakter artu. Wana jest wic wiadomo sprawcy i jego zamiar wzbudzenia obawy u ofiary.

Przykad z ycia:Twj ssiad notorycznie zastawia samochodem wjazd na Twoj posesj. Wielokrotnie prosie go, eby tego nie robi, ale nie przynosi to adnego skutku. Ssiad jest niemiy, arogancki, czsto odpowiada Ci w wulgarny sposb. Zawsze szybko si wycofujesz, bo boisz si, e moe zacz si z Tob szarpa, albo Ci pobi. Ktrego dnia wychodzie z domu, a Twj ssiad wanie parkowa w tym samym co zwykle miejscu. Postanowie zwrci mu uwag. W trakcie wymiany zda Twj ssiad nie tylko nie chcia przestawi samochodu, ale zacz na Ciebie krzycze, wycign pistolet z baganika samochodu, zacz nim wymachiwa i grozi Tobie, e nastpnym razem jak zobaczy Twoje dzieci przechodzce wzdu jego ogrodu to je zastrzeli. Znajc jego porywczy charakter boisz si, e groba moe zosta speniona. Takie zachowanie mona zakwalifikowa jako grob karaln.

Sprzedae swj samochd znajomemu. Poniewa nie mg on od razu zapaci caej kwoty, w umowie zapisalicie, e poow sumy wypaci od razu, a drug poow w cigu miesica. W midzy czasie pokcilicie si do powanie i teraz znajomy grozi Ci, e jeli go nie przeprosisz nie zapaci reszty pienidzy za samochd. Pomimo, i groba moe budzi obaw jej spenienia, a Twoja obawa jest w peni uzasadniona, nie jest to groba karalna.

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150645
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu