thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Zgodnie z artykuem 115 22 kodeksu karnego jest to:
?werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
1)      Przemocy lub groby bezprawnej,
2)      Uprowadzenia,
3)      Podstpu,
4)      Wprowadzenia w bd albo wyzyskania bdu lub niezdolnoci do naleytego pojmowania przedsibranego dziaania,
5)      Naduycia stosunku zalenoci, wykorzystania krytycznego pooenia lub stanu bezradnoci,
6)      Udzielenia albo przyjcia korzyci majtkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawujcej opiek lub nadzr nad inn osob
- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgod, w szczeglnoci w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystywania, w pracy lub usugach o charakterze przymusowym, w ebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniajcych godno czowieka albo w celu pozyskania komrek, tkanek lub narzdw wbrew przepisom ustawy. Jeeli zachowanie sprawcy dotyczy maoletniego, stanowi ono handel ludmi, nawet gdy nie zostay uyte metody lub rodki wymienione w punktach 1-6"

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu