thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Przemoc domowa
Drukuj Email

Przepis o zncaniu si jest czsto utosamiany z jedynym, ktry mona zastosowa w przypadku przemocy domowej. Zncanie si nie jest jednak tosame z tak przemoc i warto podkreli pewne znaczce rnice:
- Czstotliwo: czsto sdy wymagaj aby sprawca wielokrotnie uderzy czy zwymyla swoj ofiar, aby mc orzec o zaistnieniu przestpstwa zncania si. Przemoc domowa obejmuje nawet jednorazowe dziaanie/zaniechanie.
- Intensywno: jeli dziaanie sprawcy byo jednorazowe, ale wyjtkowo okrutne sd moe uzna je za przestpstwo zncania si. W przypadku przemocy domowej intensywno dziaania/zaniechania nie ma znaczenia.

WANE! Przemoc, ktra stosowana jest w domu, w stosunku do osb najbliszych jest ZAWSZE zabroniona, niezalenie od jej postaci, intensywnoci, czstotliwoci czy innych okolicznoci. Jeli jeste ofiar nawet jednorazowego incydentu ? zareaguj. Nie pozwl, aby sytuacja wymkna si spod kontroli.

Definicja przemocy w rodzinie, zgodnie z ustaw o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, brzmi:
Przemocy w rodzinie jest to jednorazowe albo powtarzajce si umylne dziaanie lub zaniechanie naruszajce prawa lub dobra osobiste osb, w szczeglnoci naraajce te osoby na niebezpieczestwo utraty ycia, zdrowia, naruszajce ich godno, nietykalno cielesn, wolno, w tym seksualn, powodujce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a take wywoujce cierpienia i krzywdy moralne u osb dotknitych przemoc.

WANE! Rozpoznanie przemocy domowej w jej pocztkowej fazie jest niezwykle trudne, dlatego w tak wielu przypadkach dochodzi do jej eskalacji, kiedy to zachowanie sprawcy faktycznie zaczyna wypenia znamiona przestpstwa zncania si. Nie oznacza to jednak, e bycie w bliskiej relacji z drug osob oznacza tolerowanie awantur, wyzwisk, popchni czy szarpni. Nikt nie ma prawa Ci ublia, ani Ciebie bi. Dziaaj zanim bdzie za pno.

Przemoc na wiele form:
- fizyczna, polegajca na biciu, popychaniu, zmuszaniu do kontaktw seksualnych, godzeniu itp.

WANE! Nikt nie ma prawa zmusza Ci do wspycia. Stosunki seksualne w maestwie nie s Twoim obowizkiem. Zgwacenie przez wspmaonka jest zabronione przez prawo.

- psychiczna, polegajca na wyzywaniu, wszczynaniu awantur, szantaowaniu, wymuszaniu okrelonych zachowa, wizieniu w piwnicy, na strychu, w zamknitym pokoju, itp.
- materialna, polegajca na pozbawianiu dostpu do wsplnych kont, zabieraniu kart patniczych, wydzielaniu gotwki, ograniczaniu dostpu do zasobw finansowych, nie oenie na utrzymanie dzieci.

WANE! Nawet jeli nie pracujesz i nie masz wasnych dochodw masz prawo korzystania z pienidzy, ktre zarabia Twj maonek. Wszystko, co zarobilicie po zawarciu maestwa staje si automatycznie wasz wspln wasnoci.

NIGDY NIE IGNORUJ NAWET DROBNYCH SYTUACJI, W KTRYCH TWJ PARTNER ZACHOWA SI W SPOSB NIEWACIWY W STOSUNKU DO CIEBIE. MILCZENIE MOE OZNACZA PRZYZWOLENIE.

Istnieje wiele moliwoci ukarania sprawcy, ktry dopuszcza si wobec Ciebie przemocy zarwno psychicznej jak i fizycznej. Nigdy nie wahaj si zgosi sprawy do organw cigania, aby sytuacja si nie powtrzya. Przemoc w rodzinie skada si moe z wielu cile ze sob powizanych elementw, takich jak groenie, bicie, pozbawianie mienia, przetrzymywanie w domu, itp. Mog one jednak by traktowane cznie i wtedy mwimy o zncaniu si, jak i rozdzielnie i w takim wypadku moemy mwi o grobie karalnej, uszkodzeniu ciaa, kradziey czy pozbawieniu wolnoci. Kade z tych pojedynczych dziaa jest take zabronione przez prawo i moe zosta zgoszone na Policj w celu wszczcia postpowania przeciwko sprawcy.
Jeeli nie istnieje wic moliwo skazania sprawcy za zncanie si nad osob najblisz lub inn pozostajc w staym lub przemijajcym stosunku zalenoci, mona dochodzi takiego skazania na podstawie innych przepisw kodeksu karnego.

Co Robi?

Więcej…
 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150643
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu