thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Odszkodowanie
Drukuj Email

Wedug polskiego prawa mona ?przy okazji? postpowania karnego wytoczy take powdztwo cywilne. Takie postpowanie nazywa si ?postpowaniem adhezyjnym?. Polega ono na tym, e sd karny rozpoznaje rwnoczenie ?dwa w jednym? ? spraw karn (ktra dotyczy ukarania sprawcy przestpstwa) oraz spraw cywiln (ktra dotyczy naprawienia szkody wywoanej przez sprawc przestpstwa).

Postpowanie adhezyjne jest wygodne, bo umoliwia za jednym razem ukaranie sprawcy i rozliczenie si z nim ze szkd ktre wywoa. Dziki skorzystaniu z tej moliwoci nie ma potrzeby wytaczania osobnego powdztwa i uczestniczenia w rwnolegej sprawie. W tym trybie sd posuguje si dowodami zebranymi w sprawie karnej by rozstrzygn take spraw cywiln, wic dowody zbierane s tylko raz ? i najczciej wystarczaj dowody zgromadzone przez Policj lub Prokuratur.

Wad postpowania adhezyjnego jest to, e sprawa karna zajmuje wicej czasu, bo nie moe si ona zakoczy, dopki sd nie bdzie gotowy rozstrzygn take sprawy cywilnej. Oznacza to, e bdziesz musia(a) nieco duej czeka na ukaranie sprawcy przestpstwa, ale za to rwnoczenie z wymierzeniem mu kary zostanie od razu zasdzone odszkodowanie. O ile jeste zdecydowana(y), by dochodzi odszkodowania od sprawcy, to wybr postpowania adhezyjnego nie stanowi problemu, gdy na og bdzie ono szybsze ni osobno prowadzone dwa postpowania: karne i cywilne.

Przykad: Sprawca przestpstwa wama si do Twojego samochodu i ukrad z niego radio. Jeli skorzystasz z postpowania adhezyjnego, to sd w ramach jednej sprawy wymierzy sprawcy kar (np. kar grzywny i kar pozbawienia wolnoci w zawieszeniu) oraz zasdzi na Twoj rzecz odszkodowanie za utracone radio, zniszczony samochd i konieczno dojedania do pracy w inny sposb w czasie jego naprawy. Jeli nie skorzystasz z postpowania adhezyjnego, to o odszkodowanie bdziesz moga (mg) si stara w osobnym postpowaniu ? najpierw jeden sd (karny) bdzie wymierza kar, a potem inny sd (cywilny) bdzie osobno bada win sprawcy i ustala odszkodowanie.

Pamitaj! Postpowanie adhezyjne jest alternatyw dla WNIOSKU O ZOBOWIZANIE SKAZANEGO DO NAPRAWIENIA SZKODY (z art. 46 kk).

Nie moesz rwnoczenie zoy takiego wniosku i wnie pozwu o odszkodowanie (czyli powdztwa adhezyjnego), musisz wybra, ktr metod wolisz. Co do zasady przy powdztwie adhezyjnym bdziesz mie wiksze moliwoci pokazania rozmiarw szkody, ktr sprawca Ci wyrzdzi przez samodzielne zbieranie dodatkowych dowodw, ale bdziesz musia(a) w tym celu aktywniej dziaa. Drug rnic jest to, e jeli zdecydujesz si na powdztwo adhezyjne, ktre zostanie przez sd oddalone (ktre przegrasz), to sd obciy Ciebie kosztami postpowania w tym zakresie ? w przypadku zoenia wniosku o zobowizanie skazanego do naprawienia szkody takiego ryzyka nie ma.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu