thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
o nas
Drukuj Email

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej istnieje od marca 2004 roku.

Nasz misj jest:
POKOJOWE ROZWIZYWANIE KONFLIKTW

Naszym gwnym zadaniem jest:
UPOWSZECHNIANIE POKOJOWYCH METOD ROZWIZYWANIA KONFLIKTW

Obszarem naszych sukcesw jest:
POZASDOWE AGODZENIE JU ISTNIEJCYCH SPORW

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej zostao zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym postanowieniem Sdu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego z dnia 23 marca 2004r. zostao pod numerem KRS 0000201087.

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej zostao rwnie wpisane decyzj Prezesa Sdu Okrgowego w Elblgu do "Wykazu instytucji i osb godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postpowania mediacyjnego" /13.11.2007r./.

W Centrum dziaaj mediatorzy przygotowani profesjonalnie do prowadzenia postpowa mediacyjnych. W swoim dorobku Centrum posiada szereg wasnych opracowa, publikacji propagujcych mediacj oraz poradnikw pomocnych mediatorom w prowadzeniu mediacji.

Obowizujcy w ECMiAS "Regulamin staych mediatorw" stanowi swoisty kodeks etyczny okrelajcy zasady postpowania i przestrzegania norm etycznych ycia spoecznego oraz standardw postpowania i prowadzenia mediacji przez mediatorw.

Wypracowany na bazie wasnych dowiadcze "Regulamin postpowania mediacyjnego" pozwala na prowadzenie mediacji zgodnie z obowizujcymi "Standardami w Polsce i Europie" i zapewnia stronom wysoki poziom i jako usug mediacyjnych.

Prowadzc postpowania mediacyjne suymy pomoc w rozwizywaniu sporw zarwno interpersonalnych, jak i pomidzy midzy firmami, organizacjami, urzdami itp.

Konflikty bdce przedmiotem mediacji dotycz gwnie spraw:
- rodzinnych, np. ustalenie warunkw przeprowadzenia rozwodu, alimenty, opieka nad dziemi, podzia obowizkw rodzinnych, przywracanie psychologicznej rwnowagi w zwizkach zagroonych rozpadem;
- majtkowych, np. podzia majtku dorobkowego maeskiego, dugi, sprawy spadkowe itp.;
- gospodarczych, np. zobowizania finansowe, niezrealizowane patnoci lub usugi itp.;
- karnych, np. groby karalnej, jak zadouczynienia dla pokrzywdzonych, zwikszenie szansy rehabilitacji spoecznej dla sprawcy czynu karalnego, itp.

Podstawowa dziaalno Centrum to:
- mediacje w sprawach cywilnych i karnych;
- bezpatne poradnictwo prawne i psychologiczne;
- rzecznictwo interesw przed organami wymiaru sprawiedliwoci oraz administracji publicznej;
- pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
- pomoc ofiarom przemocy;
- pomoc osobom uzalenionym i wspuzalenionym;
- propagowanie mediacji.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150643
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu