thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Co zrobi policjant po przybyciu na miejsce zdarzenia?

Zakres czynnoci, do ktrych podjcia zobowizany jest policjant w celu przeprowadzenia interwencji, jest cile okrelony przez prawo. Po niezwocznym przybyciu na miejsce popenienia przestpstwa pierwsz czynnoci, jak podejmuje funkcjonariusz Policji, jest udzielenie pokrzywdzonym niezbdnej pomocy. Po zapewnieniu uczestnikom zdarzenia bezpieczestwa, zadaniem policjanta jest uniemoliwienie sprawcy kontynuowania dziaa naruszajcych prawo i ? o ile jest to moliwe ? zatrzymanie sprawcy. Jeeli odpowiedzialny za popenienie przestpstwa opuci ju miejsce zdarzenia, policjant, o ile istniej ku temu warunki, podejmie za nim pocig. Kolejn czynnoci jest  zabezpieczenie miejsca zdarzenia ? powinno to nastpi niezwocznie, jeli istnieje obawa, e nieuprawniona
osoba mogaby w nim przebywa. Celem zebrania informacji dotyczcych sprawcy oraz przebiegu caego zdarzenia, funkcjonariusz Policji ustali nastpnie jego wiadkw. Po dokonaniu czynnoci wymagajcych natychmiastowej reakcji, policjant przystpi do legitymowania Ciebie i innych obecnych osb. Po podaniu stopnia, imienia i nazwiska (policjanci nieumundurowani okazuj ponadto legitymacj subow w taki sposb, aby zainteresowany mia moliwo odczyta i zanotowa nazwisko policjanta i nazw organu, ktry wyda legitymacj) oraz podstawy prawnej i okreleniu przyczyny podjcia czynnoci subowej zostaniesz poproszony o podanie nastpujcych informacji:

? Twoje imi i nazwisko;
? imiona Twoich rodzicw wraz z nazwiskiem panieskim matki;
? data i miejsce Twojego urodzenia;
? Twj adres zamieszkania;
? seria i numer dokumentu tosamoci (na podstawie ktrego dokonywane
s powysze ustalenia), a take w miar moliwoci Twj PESEL.

Czekajc na funkcjonariusza Policji

Po pierwsze ? nie bd bezczynny! Twoje obserwacje, spostrzeenia i dziaania mog w znacznym stopniu przyczyni si do schwytania sprawcy przestpstwa oraz szybszego usunicia jego negatywnych skutkw.
A zatem:

? zatroszcz si o siebie i osoby Ci towarzyszce ? nie czekaj z pierwsz pomoc na przybycie policjanta czy pogotowia ratunkowego; w tym wypadku zwoka moe kosztowa Ciebie lub kogo innego zdrowie, a nawet ycie;
? jeeli istnieje obawa, e sprawca przestpstwa si ukryje lub nie mona ustali jego tosamoci, masz prawo do ujcia tej osoby na gorcym uczynku lub w pocigu podjtym bezporednio po zdarzeniu, zatrzymania i oddania w rce Policji;
? zabezpiecz miejsce zdarzenia ? nie pozwl, by gapie zatarli pozostawione przez sprawc dowody popenionego przestpstwa, ale niczego nie dotykaj i nie ruszaj! Zatrzesz w ten sposb lady i utrudnisz Policji odtworzenie przebiegu zdarzenia;
? przypomnij sobie, co si waciwie stao i jeli to moliwe, zanotuj najwaniejsze informacje, by potem nie umkny Ci one w toku rozmowy z funkcjonariuszem Policji;
? jeeli zauwaye wiadkw przestpstwa ? popro ich, by nie opuszczali miejsca zdarzenia, zanim przybdzie Policja.
Po drugie ? zachowaj zimn krew! Okradziono Ci w sklepie. Minie troch czasu, zanim Policja ujmie sprawc Twoich nieszcz, dlatego nie moesz by bierny i czeka, a zodziej pozbawi Ci oszczdnoci ycia zgromadzonych na Twoim koncie ? jest sposb, aby si przed tym ochroni:
? skradziono Ci portfel, a w nim karty kredytowe? Skontaktuj si z Twoim bankiem! Zablokuj Twoje konto i w ten sposb, cho zodziej ma klucz do Twoich oszczdnoci, Ty skutecznie uniemoliwisz mu skorzystanie z niego;
? wamano si do Twego domu? Pod adnym pozorem niczego nie ruszaj!

W dobie bada DNA nawet 1 wos sprawcy moe sta si kluczem do rozwizania caej zagadki. Dlatego nie sprztaj, nie zmieniaj pooenia adnego z przedmiotw. Zabezpiecz jednak miejsce oraz przedmioty pozostawione
przez wamywacza ? czasem po prostu wystarczy, aby nie pozwoli ciekawskim na dokonywanie ogldzin pokoju, z ktrego wanie kto wynis Ci telewizor;
? zostae pobity? Napadnito Ci, gdy wracae do domu po pracy? Koniecznie zgo si z tym do lekarza. Oprcz profesjonalnej pomocy otrzymasz zawiadczenie o swoim stanie zdrowia, ktre pozwoli na ustalenie wstpnej kwalifikacji czynu i moe nastpnie posuy jako dowd w sprawie;
? wyszede ze sklepu i okazao si, e Twojego samochodu nie ma ju na parkingu? Zgaszajc si na Policj, zabierz ze sob dowd rejestracyjny. Dokumenty zawierajce numery identyfikujce pojazd, a take inne przedmioty uatwiaj Policji poszukiwania i przyspieszaj je oraz w znacznym stopniu mog przyczyni si do pomylnego dla Ciebie zakoczenia sprawy. Jeli skradziono Ci rzeczy, ktre nie posiadaj numerw je identyfikujcych ? we ze sob zdjcie. Kada wskazwka moe by na wag zota;
? spacerujc po lesie, dostrzege jakie dziwne skadowisko, nad ktrym unosi si podejrzana mga? By moe trafie wanie na nielegalne wysypisko radioaktywnych odpadw! Nie tra czasu na wasne obserwacje, a tym bardziej na prb uprztnicia tego mietnika, ale dzwo na Policj, a sam pd co si do lekarza. By moe doszo wanie do skaenia rodowiska!
? urwae si z pracy. Nikt nie wie, gdzie dokadnie jeste. Kiedy wieczorem wracasz do domu, widzisz, e stojcy od wiekw na Twoim placu polonez z 1978 roku znikn bez ladu. Mylisz ? ?Wreszcie pozbyem si tego gruchota?. A jednak ? zgo to na Policj. Jeli Policja znajdzie Twj samochd porzucony w lesie ze ladami krwi na zderzaku, a Ty nie masz wiadkw kradziey, cho w rzeczywistoci jeste pokrzywdzonym, moesz sta si podejrzanym o popenienie przestpstwa. Jak widzisz ? wszystko si moe zdarzy. A zatem ? reaguj! Jeli masz moliwo, by sobie pomc i nie jest to zachowanie bezprawne ? nie wahaj si podj konkretnych dziaa.

Czy po interwencji policjanta zostanie jaki lad?

Z dokonanych na miejscu zdarzenia czynnoci policjant sporzdza notatk urzdow, o ile prawo nie przewiduje obowizku spisania protokou (por. art. 143 k.p.k.). Notatka urzdowa to taki dokument, ktry zawiera informacje na temat zdarzenia, w ktrym uczestniczye. W szczeglnoci notatka ta powinna okrela:
? stopie, imi i nazwisko policjanta sporzdzajcego notatk oraz nazw jednostki Policji, w ktrej suy;
? dat i miejsce sporzdzenia notatki;
? numer sprawy, do ktrej notatka zostaa sporzdzona;
? informacje, na podstawie ktrych mona zidentyfikowa osoby, ktrych notatka dotyczy;
? okrela okolicznoci zdarzenia, ze wzgldu na ktre dokonano interwencji;
? oraz zawiera podpis sporzdzajcego.

Instytucje i programy pomocy

Zostae pokrzywdzony przestpstwem. Policja zabezpieczya dowody, lekarz opatrzy rany, ktre Ci zadano, prokurator ju zaciera rce, aby zaj si Twoj spraw, ale Ty wiesz, e to nie wystarczy, by przesta odczuwa skutki tego, co Ci wanie spotkao? A moe mimo oczywistego pokrzywdzenia Twojej osoby przestpstwem instytucje wymiaru sprawiedliwoci nie robi niczego, aby Ci pomc? W obu tych przypadkach nie jeste bezradny. Istnieje wiele rzdowych, jak i pozarzdowych organizacji i programw pomocy, ktre czekaj tylko na sygna od Ciebie, aby udzieli Ci niezbdnego wsparcia. List ich znajdziesz w zaczniku do niniejszego informatora. Szczeglnego rodzaju programem, majcym na celu udzielenie Tobie, jako osobie pokrzywdzonej, niezbdnego wsparcia, jest ?Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw?. Program ten realizuje Ministerstwo Sprawiedliwoci. W jego ramach zostaa utworzona na terenie caego kraju sie Orodkw Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem. Podstawowym zadaniem kadego z tych orodkw jest bezpatne udzielenie Ci pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej, tak aby skutki popenionego czynu byy dla Ciebie jak najmniej dotkliwe. Orodek odpowiedzialny za Twoje wojewdztwo znajdziesz na licie zaczonej do niniejszego informatora.

Jestem pokrzywdzony przestpstwem ? co robi?

- ?Nie? dla zasady: ?Oko za oko, zb za zb?. Jako pokrzywdzony przestpstwem masz prawo do pomocy, ale nie masz prawa samemu wymierza sprawiedliwoci. Jeeli ssiad podtruwa Twojego psa, zgo to, ale jego pupila zostaw w spokoju.

- Telefony alarmowe! Wielobarwno ycia pociga za sob rnorodno popenianych przestpstw. Kradziee, gwaty, pobicia, porwania ? niestety, kada z tych rzeczy moe przydarzy si wanie Tobie. Dlatego warto zapamita tych kilka wanych numerw telefonw, za porednictwem ktrych dodzwonisz si po niezbdn Ci pomoc. Kada z tych jednostek jest prawnie zobowizana do udzielenia Ci wsparcia w sytuacji, gdy zostae pokrzywdzony przestpstwem.
TELEFONY ALARMOWE JEDNOSTKI RATOWNICZE
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
998 STRA POARNA
997 POLICJA
986 STRA MIEJSKA
19637 POMOC DROGOWA
112 OGLNY NUMER ALARMOWY
UWAGA!!!
Jeeli dzwonisz z telefonu komrkowego, wybrany przez Ciebie numer musisz poprzedzi waciwym dla danego miasta numerem kierunkowym. Jeli zamierzasz wezwa Policj, bo napadnito Ci wanie w jednym z krakowskich
tramwajw, wybierz: 12 997. Jeeli zostae pokrzywdzony przestpstwem, jednake nie wiesz, pod ktry z wyej wskazanych numerw powiniene zadzwoni, wybierz: 112. To oglny numer alarmowy.

Kto jeszcze moe mi pomc?.

Zmczony po pracy wracasz ostatnim tramwajem do domu. W czasie jazdy dwch nastolatkw si odbiera Ci telefon i portfel. Minie troch czasu, zanim uda Ci si powiadomi o wszystkim osobicie Policj. Czy pozostaje Ci bezczynnie czeka? Nie ? rozejrzyj si, a zobaczysz, e nie jeste w tej trudnej sytuacji sam. Oprcz wsparcia ze strony organw cigania, takich jak Policja czy prokurator, masz jeszcze wiele innych moliwoci uzyskania pomocy. Po prostu popro o wsparcie osoby, w otoczeniu ktrych si znajdujesz, np.:
? kierowc autobusu, motorniczego ? kady z nich moe wezwa w szczeglnych przypadkach Policj bd Stra Miejsk lub zjecha z trasy przejazdu do najbliszego komisariatu Policji lub Stray Miejskiej;
? kierowc takswki ? powinien on uwzgldni pierwszestwo przewozu osb wymagajcych natychmiastowej pomocy lub znajdujcych si w szczeglnej potrzebie;
? pracownika ochrony osb lub mienia (a wic zarwno ochroniarza w dyskotece, jak i stranika banku) ? ma on prawo uj osob stwarzajc zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, a take dla chronionego mienia, oraz moe stosowa rodki przymusu bezporedniego, a w szczeglnych przypadkach uy broni palnej;
? nauczyciela bd pedagoga szkolnego ? kady z nich otacza indywidualn opiek swoich wychowankw oraz jest zobowizany do rozwizywania ich biecych problemw;
? straaka ? ma on prawo uj osob stwarzajc zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, a take dla mienia, oraz musi niezwocznie doprowadzi j do najbliszej jednostki Policji.
To tylko kilka przykadw, ktre maj Ci uwiadomi, e pomoc jest w zasigu rki. Sprzedawca pracujcy w Twoim ulubionym sklepie, ratownik na play,pracownik ochrony kolei, przeoony w pracy, ksidz czy nawet zwyky przechodzie!
? na kadym z nich ciy moralny obowizek udzielenia Ci pomocy, ktra mieci si w granicach ich moliwoci. A zatem ? nie bj si pyta, nie bj si poprosi o pomoc!

Na czym polega interwencja Policji?

Interwencja Policji to nic innego jak podjcie konkretnych dziaa w reakcji na to, co Ci wanie spotkao. Na mocy zarzdze wydanych przez Komendanta Gwnego Policji tworzy si specjalne komrki interwencyjne Policji, ktrych podstawowym celem jest moliwie jak najszybsze usunicie skutkw popenionego przestpstwa.

Policjant ? przyjaciel czy wrg?
Dokonae zgoszenia. Zaraz przybdzie policjant i Ty mimowolnie zaczynasz si tym denerwowa. Martwisz si i mylisz ? ?O co bdzie mnie pyta? Czy mi na pewno uwierzy??. Bd spokojny ? jeste pokrzywdzonym i osoba, ktra przybdzie, zrobi wszystko, aby Ci pomc. Dlatego:

? nie bj si, kiedy policjant zada Ci jakie pytanie bd poprosi o pomoc w dokonaniu czynnoci;
? nie bj si samemu zadawa pyta co do zasadnoci czy celowoci czynnoci, ktrych jeste wiadkiem ? w kocu masz prawo wiedzie, co si dzieje.

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu