thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

k.k. ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami)
k.k.w. ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90, poz. 557 ze zmianami)
k.p.c. ? ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zmianami)
k.p.k. ? ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zmianami)
Konstytucja RP ? Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz. U. 1997 Nr 117, poz. 557 ze zmianami)
Niebieska Karta ? zarzdzenie nr 21 Komendanta Gwnego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazw ?Niebieskie Karty? (Dz. Urz. KGP. 2002 Nr 14, poz. 111)
r.p.m. ? rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postpowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. 2003 Nr 108, poz. 1020)
u. o a. ? ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2002 Nr 123, poz. 1058)
u. o p. ? ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 7, poz. 39 ze zmianami)
u.l.s. ? ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sdowym (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 849 ze zmianami)
u.o.s.k. ? ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opatach w sprawach karnych (Dz. U. 1983 Nr 49 poz. 223 ze zmianami)
u.p.k. ? ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o pastwowej kompensacie przysugujcej ofiarom niektrych przestpstw umylnych (Dz. U. 2005 Nr 169, poz. 1415 ze zmianami)
u.p.n. ? ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2002 Nr 11, poz. 109)
u.p.p.r. ? ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493)
u.s.s. ? ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postpowaniu sdowym bez nieuzasadnionej zwoki (Dz. U. 2004 Nr 179, poz. 1843)
Zarzdzenie nr 1426 KGP? zarzdzenie nr 1426 Komendanta Gwnego Policji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoci dochodzeniowo-ledczych przez suby policyjne wyznaczone do wykrywania przestpstw i cigania ich sprawcw (Dz. Urz. KGP 2005 Nr 1, poz. 1)

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150652
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu