thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
ASERTYWNY SENIOR Drukuj Email

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zada publicznych Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego otrzymao dofinansowanie na realizacj projektu pt. ASERTYWNY SENIOR ? PROGRAM EDUKACYJNY DLA OSB STARSZYCH 60+.

W ramach tego projektu ECMiAS planuje przeprowadzi w elblskich organizacjach skupiajcych seniorw spotkania edukacyjne. Na zajciach tych zostan zaprezentowane seniorom zasady skutecznej komunikacji, obecnej retoryki, jake czsto nie rozumianej przez osoby starsze, jak rwnie zasady asertywnego mwienia NIE. Celem tych zaj bdzie zniwelowanie wykluczenia spoecznego jakiego dowiadczaj osoby starsze wynikajcego z nie zrozumienia nowoczesnego wiata i jego jzyka.

Dodatkowo w ramach realizacji powyszego projektu w siedzibie ECMiS w Elblgu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101 w kady czwartek w godzinach 14.30-16.00 bd udzielane darmowe porady prawne dla osb w wieku 60+. Zapisy na porady mona dokonywa osobicie w siedzibie ECMiAS lub telefonicznie pod nr tel. 55/6424425.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usug Elblskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej!

 
Drukuj Email

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej informuje, e od stycznia 2017 roku prowadzi w Elblgu 3 Punkty Nieodpatnej Pomocy Prawnej, ktre mieszcz si w Urzdzie Miasta w Elblgu przy ul. cznoci 1. Punkt numer 1 czynny jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 7.30 do 11.30, Punk numer 2 czynny jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 10.30 do 14.30 za Punkt numer 3 czynny jest w poniedziaki, rody i czwartki w godzinach od 11.30 do 15.30, we wtorki od 12.30 do 16.30 oraz w pitek od 10.30 do 14.30. Zgodnie z ustaw z darmowej pomocy prawnej mog skorzysta nastpujce osoby :

 1. Modzie do 26 roku ycia
 2. Osoby posiadajce wan Kart Duej Rodziny
 3. Seniorzy po ukoczeniu 65 lat
 4. Osoby fizyczne, ktrym w okresie roku poprzedzajcego zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy o pomocy spoecznej
 5. Kombatanci
 6. Weterani
 7. Zagroeni lub poszkodowani katastrof naturaln, klska ywioow lub awaria techniczn

Pomoc prawna finansowana jest przez Prezydenta Miasta Elblg.

 
Drukuj Email

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej informuje, e od stycznia 2017 roku prowadzi w Pasku Punkt Nieodpatnej Pomocy Prawnej, ktry mieci si w Pasku przy ul. Wojska Polskiego 14. Punkt czynny jest od poniedziaku do pitku w godzinach od 9.00 do 13.00. Zgodnie z ustaw z nieodpatnej pomocy prawnej mog skorzysta nastpujce osoby:

 1. modzie do 26 roku ycia,
 2. osoby posiadajce wan Kart Duej Rodziny ,
 3. seniorzy po ukoczeniu 65 lat,
 4. osoby fizyczne, ktrym w okresie roku poprzedzajcego zostao przyznane wiadczenie z pomocy spoecznej na podstawie ustawy o pomocy spoecznej,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagroeni lub poszkodowani katastrof naturaln, klska ywioow lub awaria techniczn,

Pomoc prawna finansowana jest przez Starost Elblskiego. Zapraszamy do korzystania.

 
Drukuj Email

alt

w wojewdztwie warmisko-mazurskim przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej

wiadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w nastpujcych obszarach:

Forma pomocy

Miejsca pomocy 1. pomoc prawna,

 2. mediacje,

 3. pomoc psychologiczna,

 4. doradztwo pierwszego kontaktu,

 5. finansowanie szkole i kursw,

 6. pokrywanie kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

 7. finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny,

 8. pokrywanie kosztw ywnoci lub bonw ywnociowych.

 9. finansowanie przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i regulowaniem spraw okrelonych w pkt 1?10.

 10. finansowania kosztw zorganizowanego wyjazdu uprawnionego maoletniego 1. Siedziba gwna - Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w Elblgu ul. Zwizku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Filia OPdOPP w Olsztynie ? ul. Dbrowszczakw 39, VII pitro (naprzeciwko windy); tel. 662-171-076; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Filia OPdOPP w Mrgowie ? Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie ?Synapsa? ul. Osiedle Mazurskie37/2 ; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestpstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

alt

 
Drukuj Email

alt


w wojewdztwie pomorskim przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej

wiadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w nastpujcych obszarach:

Forma pomocy

Miejsca pomocy 1. pomoc prawna,

 2. mediacje,

 3. pomoc psychologiczna,

 4. doradztwo pierwszego kontaktu,

 5. finansowanie szkole i kursw,

 6. pokrywanie kosztw czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

 7. finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych za lokal mieszkalny,

 8. pokrywanie kosztw ywnoci lub bonw ywnociowych,

 9. finansowanie przejazdw rodkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztw transportu zwizanych z uzyskiwaniem wiadcze i regulowaniem spraw okrelonych w pkt 1?10,

 10. finansowania kosztw zorganizowanego wyjazdu uprawnionego maoletniego. 1. Siedziba gwna - Orodek Pomocy dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem przy Elblskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej w Malborku ul. Mickiewicza 26/6; 82-200 Malbork ; tel. 795-035-345; mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Filia OPdOPP w Gdasku ? ul. Uphagena31; 80-306 Gdask; tel. 795-055-945; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 1. Filia OPdOPP w Kocierzynie ? ul. Krasickiego 4; 83-400 Kocierzyna; tel.; 795-035-345; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Projekt wspfinansowany jest ze rodkw Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestpstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

alt

 
Drukuj Email
PORADY I KONTAKTY

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Gdask

8.00-15.00

13.00-20.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-12.00

OPOPP Malbork

8.00-15.00

13.00-20.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-12.00

OPOPP Kocierzyna

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-18.00

8.00-15.00

8.00-12.00

9.00-11.00

PORADY PRAWNE

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Gdask

15.00-20.00

11.00-16.00

12.00-17.00

10.00-15.00

9.00-14.00

OPOPP Malbork

13.00-18.00

15.00- 20.00

8.00-13.00

OPOPP Kocierzyna

13.00-18.00

PORADY PSYCHOLOGICZNE

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Gdask

14.00-16.00

15.30-17.30

15.00-18.00

OPOPP

Malbork

jedna roda w miesicu

12.00-17.00

OPOPP Kocierzyna

jeden czwartek w miesicu 15.00-20.00


 
Harmonogram Porad Elblag Drukuj Email


PORADY I KONTAKTY

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Elblg

8.00-15.00

13.00-20.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-12.00

OPOPP Olsztyn

8.00-15.00

13.00-20.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-12.00

OPOPP Mrgowo

8.00-15.00

13.00-20.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-12.00

PORADY PRAWNE

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Elblg

15.00-20.00

11.00-16.00

12.00-17.00

10.00-15.00

9.00-14.00

OPOPP Olsztyn

13.00-18.00

15.00- 20.00

8.00-13.00

OPOPP Mrgowo

14.00-19.00


PORADY PSYCHOLOGICZNE

Poniedziaek

Wtorek

roda

Czwartek

Pitek

Sobota

OPOPP Elblg

14.00-16.00

15.30-17.30

15.00-18.00

OPOPP

Olsztyn

jedna roda w miesicu

13.00-18.00

OPOPP Mrgowo

jeden czwartek w miesicu

15.00-20.00


 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150643
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu