thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Aktualności
Drukuj Email

OFERTA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa - przyjdź, zadzwoń, napisz i umów się na bezpłatną poradę psychologiczną lub prawną!

Osoba pierwszego kontaktu skieruje cię do odpowiedniego specjalisty!

Informujemy, że od dnia 14 marca 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, w ramach Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, prowadzonego przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw koordynowanej przez Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu

będą kontynuowane bezpłatne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in.:

 • pomoc prawna
 • pomoc psychologiczna
 • mediacje
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych
 • finansowanie szkoleń i kursów
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

Wszelkich informacji udzielamy:Niniejsze działania są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej
Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa przyjdź, zadzwoń, napisz i umów się na bezpłatna poradę psychologiczną lub prawną.
Jeśli znasz kogoś kto jest ofiarą przestępstwa przekaż mu tą informację.


Zapewniamy każdemu pokrzywdzonemu przestępstwem oraz jego rodzinie bezpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną. 

PAMIĘTAJ !
Specjaliści – prawnicy i psycholodzy z Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej mogą Ci pomóc.


Zadzwoń lub przyjdź a osoba pierwszego kontaktu skieruje cię do odpowiedniego specjalisty (spotkanie ze specjalistą po uprzednim umówieniu). 

Prosimy o wypełnienie "Wniosku o udzielenie pomocy..." oraz o odesłanie go mailem lub przyniesienie ze sobą.
Wniosek można pobrać tutaj, w różnych formatach: wniosek.docwniosek.pdf

tel. (55) 642-44-25 lub  662-171-076
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pomoc udzielana pokrzywdzonym przestępstwem lub członkom ich rodzin ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Elbląg ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel. do osoby I kontaktu: 662-171-076


HARMONOGRAM DYŻURÓW ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ -> HARMONOGRAM
 

 
Drukuj Email
Warmińsko-Mazurska Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP)


W roku 2008 Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt stanowił odpowiedź na wytyczne Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karnym i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw. Ideą powstania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw było stworzenie spójnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, uwzględniającego wszelkie kategorie pokrzywdzonych. Budowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw polegała na wykorzystaniu zasobów i bazy lokalowej organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy prawnej, psychologicznej i społecznej, a także na interdyscyplinarnych działaniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb społecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarządowych. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono organizacje pozarządowe, które w latach 2009 – 2013 realizowały zadania polegające na stworzeniu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, a następnie na rozbudowie i wzmacnianiu Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. W województwie warmińsko-mazurskim zadanie to zostało powierzone Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. W początkowej fazie Ośrodki udzielały porad prawnych i psychologicznych, wspierały pokrzywdzonych w formie asystenta osoby pokrzywdzonej, a także tworzyły bazy danych instytucji i służb pomocowych, które były udostępniane beneficjentom.

W roku 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (znowelizowane w dniu 6.02.2014 r. Dz. U. Z dnia 11.02.2014 r., poz. 189), które określiło m.in. tryb pomocy osobom pokrzywdzonym oraz członkom ich rodzin. Regulacja powyższa pozwala obecnie na udzielanie pomocy ww. osobom poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów; pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu; pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie kosztów związanych z edukacja ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych; pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby; dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej powstała w wyniku przestępstwa; finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i załatwianiem spraw określonych powyżej.

Dzięki tak szerokiej regulacji świadczeń Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej od 2008 r. nieprzerwanie wspiera osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin. W chwili obecnej Ośrodek liczy 12 oddziałów w całym województwie, obejmując pomocą coraz większą liczbę osób pokrzywdzonych. Swoje działania Ośrodek opiera na wewnętrznych standardach oraz procedurach i regulaminach, które stały się podstawą do stworzenia Warmińsko-Mazurskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (WM SPOP). W sierpniu 2014 we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych stworzono Statut Sieci. W roku bieżącym planuje się poszerzenie Sieci o kolejnych 5 podmiotów, które dzięki standaryzacji działań oraz wsparciu Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej będą miały możliwość wspierać osoby pokrzywdzone w kolejnych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Wszelkie informacje dotyczące działań Ośrodka znajdują się na stronach internetowych www.pomocpokrzywdzonym.pl oraz www.mediacje-elblag.pl.Autor:
Anna Olszewska
Mateusz Nicewicz
* w artykule wykorzystano treści zamieszczone z „Jednolitych standardach działania OPOPP zalecanych i rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości”


 
Drukuj Email

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji społecznej informuje, że od stycznia 2013 roku kontynuje realizację projektu finansowanego przez Urząd Miasta w Elblągu pn. "Biuro Porad Obywatelskich".
Porady obywatelskie udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18..00 w siedzibie Centrum przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, za pośrednictwem poczty e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ., lub telefonicznie (55) 642-44-25.

 
Drukuj Email

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuje, że od marca br. realizuje projekt pn. " Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej" finansowany przez Urząd Miasta w Elblągu. W ramach projektu udzielane będą bezpłatne porady prawne i psychologiczne, sporządzanie pism, rzecznictwo, mediacje dla osób ze środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. Porady bezpośrednie udzielanę bedą od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.00 do 16.00 oraz od 16.00 do 18.00 w siedzibie Centrum, telefoniczne pod numerem telefonu (55) 642-44-25 lub za pomocą e-maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Drukuj Email

System Informacji Prawnej LEX

 lex

 • Rekomendujemy System Informacji Prawnej LEX wydawany przez Wolters Kluwer Polska
 • Naszą działalność wspiera System Informacji Prawnej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska
 • Korzystamy z Systemu Informacji Prawnej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska 
 

Portal informacyjny dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw został sfinansowany przez Urząd Miasta w Elblągu

 
Drukuj Email

Witamy na stronie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony, na której znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące praw osób pokrzywdzonych, mediacji, działalności naszej organizacji oraz aktualnych wydarzeń.

 
Drukuj Email

Niosą pomoc ofiarom przestępstw

 

Od trzech lat Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. To jedyny taki ośrodek w województwie warmińsko-mazurskim, w którym ofiary mogą liczyć m.in. na porady prawne, psychologiczne, opiekę terapeuty, a także na pomoc mediatora.
Od października 2008 r. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach zadania Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”. To jedyny tego typu ośrodek w województwie warmińsko – mazurskim. Wchodzi w skład Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, która jako związek stowarzyszeń jest członkiem europejskiej sieci pomocy ofiarom przestępstw pod nazwą „Victim Support”. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej reprezentuje więc nasze miasto i województwo na arenie europejskiej.
W ośrodku osoby pokrzywdzone mogą liczyć na bezpłatne: poradnictwo prawno-obywatelskie, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową, interwencję kryzysową, rzecznictwo interesów przed organami wymiaru sprawiedliwości i innymi, mediację, przydzielenie opiekuna (asystenta) ofiary. Ośrodek prowadzi również działania promocyjne i informacyjne, happeningowe wśród dzieci i młodzieży „Stop przemocy”, świadczy pomoc socjalną.
Od grudnia tego roku dodatkowo zostanie uruchomiony wortal www.pomocpokrzywdzonym.pl, który będzie służył osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw, jako poradnik oraz baza danych. Wortal został sfinansowany przez Urząd Miejski w Elblągu, jako zadanie publiczne.
 Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr Tel. (55)642-44-25 lub za pośrednictwem poczty e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zapraszamy również do siedziby biura w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101.

 
Drukuj Email

Powstaje wortal informacyjny dla ofiar przemocy


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej tworzy wortal informacyjny, którego celem jest pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Portal realizowany jest w ramach projektu finansowego przez Urząd Miasta w Elblągu.  Zobacz : www.pomocpokrzywdzonym.pl
Projekt nosi nazwę „Portal informacyjny na temat możliwości uzyskania pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw w województwie warmińsko – mazurskim oraz w innych województwach”. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie poprzez stworzenie ogólnokrajowego portalu informacyjnego zawierającego bazy danych o instytucjach publicznych, pozarządowych i prywatnych świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie oraz innych przestępstw. Portal www.pomocpokrzywdzonym.pl już niebawem będzie dostępny.

 


English German Polish Russian

Odwiedziło nas

Łącznie872297
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw