thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

1.      Co zrobić po popełnionym przestępstwie?

- warto odbyć wizytę u lekarza w celu stwierdzenia ewentualnych obrażeń związanych z pozbawieniem wolności (szczególnie, jeśli towarzyszyło mu szczególne udręczenie),
- jeśli to możliwe powinieneś/powinnaś udokumentować wysokość strat materialnych i krzywdę doznaną w wyniku pozbawienia wolności,
- postaraj się zebrać jak najwięcej dowodów na to, że wydarzenie takie miało miejsce (relacje świadków, nagrania, zdjęcia),

2.      Procedura ? postępowanie przygotowawcze

- złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwo z art. 189 jest ścigane z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że już zawiadomienie o przestępstwie (złożone przez osobę pokrzywdzoną lub inną, która o zdarzeniu wie), skutkuje tym, że organy ścigania (policja i prokuratura) zajmują się sprawą. Możesz zawiadomić policję lub prokuraturę ustnie (osobiście) lub za pomocą odpowiedniego pisma.
- zostaniesz przesłuchany/a w charakterze świadka. Wszystko, co powiesz podczas przesłuchania, powinno zostać zaprotokołowane ? w czasie przesłuchania policjant lub prokurator będzie zapisywał to, o czym mówisz. Taki protokół będziesz musiał/musiała podpisać. Przeczytaj go uważnie, nie spiesz się. Jeśli to, co powiedziałeś jest zapisane inaczej, jeśli zapisane jest coś, czego nie powiedziałeś/powiedziałaś lub jeśli jakieś istotne Twoim zdaniem rzeczy nie zostały zapisane, masz prawo żądać zmian w protokole zanim go podpiszesz.
- pamiętaj, że za składanie fałszywych zeznań lub fałszywe oskarżenie innej osoby, grozi odpowiedzialność karna (zostaniesz o tym pouczony/a przed przesłuchaniem),
- podpisuj tylko takie dokumenty, których treść jest dla Ciebie zrozumiała. Jeśli czegoś nie rozumiesz ? zapytaj policjanta lub prokuratora,
- jako osoba pokrzywdzona masz prawo do wglądu do akt sprawy.
- w razie odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania, masz prawo do złożenia zażalenia. Zostaniesz o tym poinformowany/a pisemnie.

 
English German Polish Russian

.

Odwiedziło nas

Łącznie1129526
Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Menu