thumbnailthumbnailthumbnailthumbnail
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:151. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:166. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:315. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:57. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:528. Error 9: Invalid character
Drukuj Email

Elblskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Spoecznej skupia w swoich szeregach mediatorw oraz osoby zainteresowane realizacj celw statutowych. W pracach Centrum bierze udzia wielu wolontariuszy, rwnie ze rodowisk prawnych, policyjnych, psychologicznych.


Czonkowie Centrum realizowali szereg wanych i poytecznych przedsiwzi dla spoeczestwa, osb prywatnych do ktrych przede wszystkim naley zaliczy:

1.    Cykl szkole z zakresu mediacji z ukierunkowaniem na mediacj w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, zorganizowany w porozumieniu z Prezesem Sdu Okrgowego w Elblgu, przy uczestnictwie w charakterze wykadowcw i trenerw sdziw, prokuratorw, terapeutw i psychologw Rodzinnego Orodka Diagnostyczno ? Konsultacyjnego w Elblgu oraz Policyjnej Izby Dziecka,
2.    Darmowe poradnictwo prawno ? obywatelskie funkcjonujce w strukturach Centrum od wrzenia 2004 r., we wsppracy z Kancelari Adwokack Mec. Pawa Dowgwiowicza,
3.    Rzecznictwo obywateli przed organami administracji publicznej oraz organami wymiaru sprawiedliwoci,
4.    Utworzenie i prowadzenie placwki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 ? 13 lat z rodzin zagroonych marginalizacj,
5.    Utworzenie i prowadzenie punktu do prowadzeni mediacji, rwnie w sprawach zlecanych mediatorom przez sdy i prokuratury,
6.    Cykliczne szkolenia dla staych mediatorw Elblskiego Centrum Mediacji,
7.    Sta dla Rosjanina z organizacji partnerskiej w Kaliningradzie w ramach dotacji z FIO,
8.    Sta mediacyjny dla uczcej si mediacji we Woszech,
9.    Udzia partnerski w realizacji programu wydawania ywnoci dla najuboszej ludnoci UE z ?Warmisko ? Mazurskiego Banku ywnoci?,
10.    Realizacja partnerska projektu w ramach FIO Pt? Mediacja dobra na wszystko? ze Stowarzyszeniem Antymobbingowym w Gdasku ? cykl szkole z zakresu mediacji dla pedagogw, psychologw, prawnikw, pracownikw spoecznych,
11.    ?Elblska Szkoa Mediacji? ? cykl szkole dla pedagogw, psychologw, prawnikw, pracownikw spoecznych z Kaliningradu ? program dotowany przez ?Fundacj Edukacja dla Demokracji? w ramach programu ?Przemiany w Regionie ? RITA?,
12.    prowadzenie i obsuga Centrum Organizacji Pozarzdowych ze rodkw Urzdu Miasta w Elblgu w ramach Konsorcjum z Elblskim Stowarzyszeniem Amazonek; Stowarzyszeniem Elblg-Europa  Komend Hufca ZHP.
13.    konferencja Pt ?Mediacje w sprawach gospodarczych? ? kwiecie 2008 ? pod patronatem Prezesa Sdu Okrgowego oraz Prezydenta Miasta, we wsppracy z Pastwow Wysz Szko Zawodow oraz Bankiem Spdzielczym w Sztumie.
14.    realizacja projektu propagujcego mediacj wrd sdw pt. ?A moe mediacja Wysoki Sdzie? finansowany przez Fundacj Edukacja dla Demokracji? w ramach programu Edukacja Prawna
15.    obecnie ? Kampania Praw Konsumenta realizowana w ramach Programu FIO finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej i Zarzd Wojewdztwa Warmisko ? Mazurskiego
16.    ?Mediacja i probacja w Polsce i Czechach ? bezporednia analiza porwnawcza ? wymiana dowiadcze? - ze rodkw Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
17.    Orodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem ze rodkw Ministerstwa Sprawiedliwoci w ramach konkursu ?Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw? finansowanego przez Komisj Europejsk w ramach Programu ?Zapobieganie i Zwalczanie Przestpczoci 2007?
18.    ?Cyber ? bezpieczni -czy wiesz co w sieci piszczy? Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze rodkw The Velux Foundations
19.    ?Rozmowa ? nie przesuchanie? Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze rodkw The Velux Foundations,
20.    dziaania na rzecz ofiar przestpstw ze szczeglnym uwzgldnieniem kobiet ofiar przemocy seksualnej-w ramach Programu ?Przemiany w Regionie RITA? finansowany przez Polsko -Amerykask Fundacj Wolnoci,
21.    ?Wolontarystyczne aspekty pomocy osobom pokrzywdzonym przestpstwem? - w ramach Programu ?Przemiany w Regionie RITA? finansowany przez Polsko -Amerykask Fundacj Wolnoci,
22.     ?Praktyka dla kadry rosyjskiego Orodka dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem?- w ramach Programu ?Przemiany w Regionie RITA? finansowany przez Polsko -Amerykask Fundacj Wolnoci,
23.    obecnie-Orodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestpstwem ze rodkw Ministerstwa Sprawiedliwoci w ramach konkursu ?Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw? finansowanego przez Komisj Europejsk w ramach Programu ?Zapobieganie i Zwalczanie Przestpczoci 2007?
24.    obecnie ??Wsparcie rodzin dotknitych przemoc w ramach Orodka dla Osb Pokrzywdzonych Przestpstwem w ramach Oglnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestpstw? ? finansowany przez Wojewod warmisko-mazurskiego,
25.    25.obecnie ? ? Edukacja Konsumencka Dzieci i Modziey? ? finansowany przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw,
26.    obecnie ?Bezpieczestwo zakupw w Internecie? Modziey ? finansowany przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw,
27.    obecnie ? ?Portal informacyjny na temat moliwoci uzyskania pomocy przez osoby pokrzywdzone wskutek przemocy w rodzinie oraz innych przestpstw? ? finansowany przez Urzd Miasta w Elblgu

 


English German Polish Russian

.

Odwiedzio nas

cznie1150654
Sie Pomocy Ofiarom Przestpstw

Menu